Pagina's

Pagina's in een TweeGo website worden via een grafische verkenner aan de linkerzijde van het scherm in de site-editor beheerd. Via de pagina verkenner kunnen onbeperkt pagina's worden toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gekopiëerd en verplaatst. Een pagina kan via een klik worden geopend.

Pagina's toevoegen en wijzigen

Een nieuwe pagina wordt toegevoegd door met rechts op een bestaande pagina te klikken en te kiezen voor 'Toevoegen'. De pagina wordt in de root of onder de bestaande pagina geplaatst. Voor eenvoudige websites bestaande uit enkele pagina's kunnen alle pagina's in de root worden geplaatst. Bij grotere websites kunnen pagina's het beste worden georganiseerd door gerelateerde pagina's te groeperen. Op deze manier blijft het overzicht behouden en worden semantische urls gevormd.

Nieuwe pagina toevoegen via de paginaverkenner.

De onderstaande popup wordt getoond:

Paginanaam instellen bij het toevoegen van een nieuwe pagina.

Pagina ontwerp
Aan de rechterzijde wordt het ontwerp voor de layout van de pagina getoond. Via het tabblad 'Ontwerp' kan een andere layout worden gekozen.

Naam
De naam van een pagina mag alleen uit letters, cijfers en koppeltekens(-) bestaan. 

Pagina type
Het pagina type kan op 'standaard' of 'container' worden gezet. Een container pagina is een niet-bezoekbare pagina(zoals een map bij het beheren van bestanden) waarin andere pagina's kunnen worden geordend. Daarnaast kunnen systeem pagina's en sjabloon pagina's voor modules via deze instelling worden aangemaakt.

Stylesheet
Via deze optie worden de stylesheets uit het onderdeel CSS ingesteld. Wordt hier de waarde 'Standaard' ingesteld dan worden alle niet-selecteerbare stylesheets op volgorde aan de pagina toegevoegd. De niet-selecteerbare stylesheets kunnen ook worden gecombineerd met een enkele selecteerbare stylesheet of er kan een enkele selecteerbare stylesheet worden ingesteld.

Een pagina wordt, tenzij anders geselecteerd, toegevoegd onder de rol van de huidige gebruiker.

Pagina ontwerp kiezen

Pagina ontwerp selecteren.

Via het tabblad 'Ontwerp' kan een andere layout dan de standaard geselecteerde layout voor de pagina worden gekozen. De verschillende layouts waaruit een gebruiker kan kiezen zijn te beheren via het onderdeel masterpagina's. Via de verschillende uitklaplijstjes kan voor iedere regio een document worden gekozen waarin de bewerkingen op deze regio worden opgeslagen. Regio's waarvoor een standaard document is ingesteld hebben deze optie standaard geselecteerd. Bij overige regio's, bv. de content regio, is de optie 'Nieuw document, Tekst' standaard geselecteerd. Bij het aanmaken van de pagina wordt voor deze regio's automatisch een nieuw document aangemaakt met daarin een tekst element. De overige opties zijn respectievelijk 'Leeg' en 'Nieuw document'.

Leeg document
Bij de optie 'Leeg' wordt er geen document in de regio geplaatst, deze optie kan worden gebruikt om een bestaand document in de regio te plaatsen. Na het aanmaken van de pagina kan een gebruiker via twee iconen kiezen tussen het plaatsen van een nieuw document of het selecteren van een bestaand document in deze regio.

Nieuw document
Bij de optie 'Nieuw document' wordt er een nieuw document in de regio geplaatst, maar anders dan bij de optie 'Nieuw document, tekst' is dit document leeg. Een gebruiker kan zelf kiezen wat voor element als eerste in het document wordt geplaatst.

Pagina metagegevens

Pagina titel, auteur, keywords en omschrijving instellen.

Via het tabblad 'META Tags' kunnen de metagegevens van de pagina worden gewijzigd. Voor iedere taal kunnen de titel, auteur, keywords en omschrijving worden ingesteld. Wanneer de titel of omschrijving niet worden ingevuld dan worden de standaard metagegevens voor deze velden gebruikt bij de pagina.

Pagina beveiliging

Via het tabblad 'Beveiliging' kunnen een aantal instellingen m.b.t. de beveiliging van een pagina worden ingesteld:

Pagina beveiligen.

Pagina gebruikersrol
De uitklaplijst 'Pagina gegevens mogen bewerkt worden door' is alleen zichtbaar voor gebruikers in de rol Administrator of Developer. Via deze instelling wordt de gebruikersrol gekozen waarmee de (meta)gegevens van een pagina mogen worden bewerkt. Alleen Administrators, Developers of gebruikers met deze rol mogen de pagina gegevens inzien en wijzigen, de pagina verwijderen, verplaatsen of kopiëren. Het bewerken van de inhoud van een pagina wordt echter geregeld door de document-beveiliging. Bij het toevoegen van een pagina door een Administrator staat het veld standaard ingesteld op 'Administrator', de pagina mag dan alleen door administrators of developers worden beheerd. Wordt hier een webmaster rol geselecteerd dan mag de pagina tevens door gebruikers met deze rol worden beheerd. Wanneer een webmaster een pagina aanmaakt is dit veld niet beschikbaar, de pagina wordt automatisch onder de webmaster rol van deze gebruiker toegevoegd. Wanneer een gebruiker geen toegang tot het beheer van een pagina heeft wordt deze pagina d.m.v. een rood icoon weergegeven in de pagina verkenner.

Pagina code beveiliging
Een pagina kan op twee manieren worden afgeschermd voor anonieme bezoekers: Door het plaatsen van een toegangscode op de pagina of door het zetten van een 'bezoekersrol' op de pagina. Wanneer het veld 'Pagina code beveiliging' is ingevuld is de pagina alleen op te vragen door bezoekers die deze code in het actiecode widget hebben ingevuld.

Pagina rol beveiliging
Via deze velden kan de toegang tot een pagina worden ontzegd voor bezoekers van de website. Door het zetten van een 'bezoekersrol' op de pagina mogen alleen geauthenticeerde bezoekers met deze rol de pagina bezoeken. Op deze manier kan een gedeelte van de website worden afgeschermd voor anonieme bezoekers.

  • - Op een pagina kunnen meerdere bezoekersrollen worden gezet. Bezoekers met één van deze rollen mogen de pagina bezoeken.
  • - Een voor anonieme bezoekers afgeschermde pagina is te herkennen aan een slot-icoon in de pagina verkenner.
  • - Pagina's onder afgeschermde pagina's zijn tevens afgeschermd voor anonieme bezoekers. Op deze manier is het mogelijk om een hele sectie van de website af te schermen door het zetten van een enkele rol.
  • - Wordt een pagina onder een afgeschermde pagina tevens afgeschermd maar dan met een andere rol, dan moet een bezoeker over beide rollen beschikken om deze pagina te bezoeken.
  • - Het afschermen van pagina's voor anonieme bezoekers werkt meestal in combinatie met het 'login widget'.
  • - Het is belangrijk om te weten dat alleen de pagina wordt afgeschermd door het zetten van een bezoekersrol op de pagina. Vanuit de pagina gelinkte bestanden die niet in de /uploads/secured map staan zijn vrij op te vragen!

Beveiligde verbinding
De optie 'SSL' is alleen zichtbaar voor gebruikers in de rol Developer of Administrator en bepaalt of een pagina via een beveiligde verbinding moet worden verzonden. Wanneer deze optie aanstaat dan wordt het SSL domein ingesteld bij de redirects gebruikt voor het data-verkeer tussen deze pagina en de browser. Deze optie wordt vaak gebruikt bij het verzenden van privacy gevoelige data van een bezoeker, bijvoorbeeld het invullen van de N.A.W. gegevens bij een bestelling in de webshop. Een SSL pagina is in de pagina verkenner te herkennen aan het groene icoontje.

Pagina indexering en sitemap

In het tabblad 'Robots & sitemap' kan de indexering en opname in een sitemap.xml van de pagina worden ingesteld.

Geavanceerde pagina instellingen.

Robots.txt
Via de opties 'Pagina indexeren' en 'Links op de pagina volgen' kan achtereenvolgens worden ingesteld of een pagina door zoekmachines moet worden geïndexeerd en of de links op deze pagina door een zoekmachine moeten worden gevolgd. Deze opties staan standaard aan.

Statistieken meten
Via de optie 'Statistieken meten' vinkje kan worden bepaald of een pagina moet worden opgenomen in de bezoekersstatistieken. Deze optie staat standaard aan.

Sitemap.xml
De sitemap.xml instellingen hebben alleen effect als de SEO module is geactiveerd. Een sitemap.xml bestand helpt zoekmachines bij het vinden en indexeren van pagina's.

Pagina script, css en html

In het tabblad 'Script, CSS en HTML' kan pagina-specifiek script, CSS en html worden toegevoegd:

Pagina specifiek script en css.

Javascript (HEAD)
In dit veld kan pagina-specifiek javascript worden toegevoegd. Deze scripts worden in de <head> sectie van de pagina html gerenderd na scripts ingesteld via het onderdeel javascript.

CSS (HEAD)
In dit veld kan pagina-specifieke CSS worden ingevoerd, bv. d.m.v. een style blok(<style type="text/css">...<style>). Deze CSS wordt altijd na de stylesheets uit het onderdeel CSS in de <head> sectie van de pagina html gerenderd.

Pre HTML en Post HTML
Html ingevoerd in het veld 'Pre HTML' wordt in de <body> van de pagina html vóór de masterpagina html gerenderd. Html uit het veld 'Post HTML' wordt in de <body> na de html van de masterpagina gerenderd.

Pagina's verwijderen

Pagina's worden verwijderd door met rechts op een pagina te klikken en te kiezen voor 'Verwijderen'. Na bevestiging wordt de pagina verwijderd.

Pagina verwijderen.

De content van de pagina(opgeslagen in documenten) wordt niet verwijderd. Heeft een pagina subpagina's dan moeten deze eerst worden verwijderd. Content, systeem en template pagina's kunnen op deze manier worden verwijderd, pagina's aangemaakt door de webshop, data, foto en u-mail module kunnen alleen via de module worden verwijderd. De home-pagina van een website kan nooit worden verwijderd.

Pagina's verplaatsen

Pagina's worden verplaatst door met rechts op een pagina te klikken en te kiezen voor de optie 'Verplaatsen':

Pagina verplaatsen

De onderstaande popup verschijnt:

Pagina verplaatsen.

Pagina's kopiëren

Pagina's worden gekopiëerd door met rechts op een pagina te klikken en te kiezen voor de optie 'Kopiëren':

Pagina kopieren.

De onderstaande popup verschijnt:

Pagina kopiëren.

Een pagina kan in de root of onder een andere pagina worden gekopiëerd. Naast de pagina metagegevens wordt ook de content van een pagina gekopieerd. Van alle documenten op de originele pagina wordt een kopie gemaakt.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon