META Tags

Via 'Algemeen > META Tags' worden de standaard pagina titel, omschrijving en 'site-wide' metatags ingesteld. Wanneer de titel en omschrijving niet zijn ingesteld bij een pagina worden deze standaard gegevens voor de pagina gebruikt.  

Metatags instellen via het onderdeel META Tags.

Standaard pagina titel

Pagina titel in zoekresultaten.

De pagina titel wordt in het tabblad van de browser en als kop van een zoekresultaat getoond. De pagina titel is van grote invloed op de score in de zoekresultaten. De titel moet aansluiten op de inhoud van een pagina. Het is aanbevolen om een zoekterm in de pagina titel te verwerken, niet meer dan 65 karakters te gebruiken en voor iedere pagina een unieke titel in te stellen. 

Standaard pagina omschrijving

Pagina omschrijving in zoekresultaten.

In de pagina omschrijving wordt een korte samenvatting van de inhoud van een pagina gezet. De pagina omschrijving is van mindere invloed op de score in de zoekresultaten dan de pagina titel maar is wel van groot belang voor het aantal kliks op een pagina omdat de omschrijving meestal onder de titel in de zoekresultaten wordt getoond. Het is aanbevolen niet meer dan 150 karakters voor de pagina omschrijving te gebruiken.

Extra metatags

In het veld 'Extra metatags' kunnen additionele metatags worden ingesteld. Deze worden aan iedere pagina van de website toegevoegd.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon