Bestandsbeheer

Iedere TweeGo website beschikt over een uitgebreid grafisch bestandsbeheer o.a. beschikbaar via het onderdeel CMS > Uploads. Bestanden en mappen worden in een map "uploads" in de root van de website geplaatst (bv. http://www.tweego.nl/uploads).  

Bestandsbeheer popup

Bestanden uploaden

Eén of meerdere bestanden kunnen worden geüpload door de uploads map of een submap van de uploads map te selecteren en op 'Uploaden' te klikken. Bestaat er al een bestand met dezelfde naam als het geüploadde bestand dan wordt het geüploadde bestand automatisch hernoemd. Dit kan worden voorkomen door de optie 'Overschrijf bestanden met dezelfde naam' aan te zetten.

Weergave wijzigen

Andere weergave voor bestandsbeheer.

Via het weergave menu kan tussen twee typen weergaven worden gekozen. De 'Standaard' weergave is standaard geselecteerd bij het openen van het bestandsbeheer en toont alle mappen en bestanden in een boomstructuur. De 'Afbeeldingen' weergave toont alleen mappen en afbeeldingen in de vorm van miniaturen. Voor afbeeldingen groter dan 500 Kb wordt een standaard miniatuur getoond.

Bestanden bewerken

Bestanden bewerken.

Bestanden verwijderen *
Een bestand wordt verwijderd door het te selecteren en de menu-optie 'Verwijderen' of door er met rechts op te klikken en te kiezen voor 'Verwijderen'.

Bestanden kopiëren
Een bestand wordt gekopieerd door het te selecteren en de menu-optie 'Kopiëren' of door er met rechts op te klikken en te kiezen voor 'Kopiëren'. Daarna kan het meerdere keren worden geplakt door een map te selecteren en de menu-optie 'Plakken' of door met rechts op een map te klikken en te kiezen voor 'Plakken'. Bestaat er al een bestand met dezelfde naam in deze map dan wordt het bestand automatisch hernoemd.

Bestanden hernoemen *
Een bestand wordt hernoemd door het te selecteren en de menu-optie 'Hernoemen' of door er met rechts op te klikken en te kiezen voor 'Hernoemen'. Onderin het bestandsbeheer verschijnt een veld waar de naam van het bestand kan worden aangepast.

Bestand eigenschappen
De eigenschappen van een bestand worden getoond door het bestand te selecteren en de menu-optie 'Eigenschappen' of door er met rechts op te klikken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Voor ieder type bestand worden het pad en de grootte van het bestand getoond. Voor afbeeldingen worden tevens de afmetingen van de afbeelding getoond.

Bestanden verplaatsen *
Een bestand kan van de ene naar de andere map worden verplaatst door het bestand te verslepen in standaard-weergave of via de opties 'Knippen' en 'Plakken' op dezelfde wijze als bij het kopiëren en plakken van een bestand.

* Bij het verwijderen, hernoemen of verplaatsen van bestanden moet goed rekening worden gehouden met het feit dat links(via elementen op de pagina) naar deze bestanden niet automatisch worden geüpdate. Wordt bijvoorbeeld een afbeelding al ergens op een pagina getoond dan moet het afbeelding element worden geüpdate bij het verplaatsen/hernoemen/verwijderen van het afbeelding bestand!

Mappen bewerken

Mappen beheren.

Nieuwe map aanmaken
Een nieuwe map wordt aangemaakt door een bestaande map te selecteren en de menu-optie 'Nieuwe map' of door met rechts op een bestaande map te klikken en te kiezen voor 'Nieuwe map'. Onderin het bestandsbeheer verschijnt een veld waar de naam voor de nieuwe map wordt ingevuld. Door een gebruiker aangemaakte mappen worden altijd met een geel icoon getoond.

Map verwijderen *
Een map wordt verwijderd door deze te selecteren en de menu optie 'Verwijderen' of door met rechts op een map te klikken en te kiezen voor 'Verwijderen'. Mappen gemarkeerd met een rood icoon kunnen niet worden verwijderd.

Map hernoemen *
Een map wordt hernoemd door deze te selecteren en de menu-optie 'Hernoemen' of door met rechts op een map te klikken en te kiezen voor 'Hernoemen'. Onderin het bestandsbeheer verschijnt een veld waar de naam voor de nieuwe map wordt ingevuld. Mappen gemarkeerd met een rood icoon kunnen niet worden hernoemd.

Map eigenschappen
De eigenschappen van een map worden getoond door de map te selecteren en de menu-optie 'Eigenschappen' of door met rechts op een map te klikken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Het pad en de totale grootte van de map worden getoond.

Map kopiëren
Een map wordt gekopieërd door met deze te selecteren en de menu-optie 'Kopiëren' of door met rechts op een map te klikken en te kiezen voor 'Kopiëren". Daarna kan de map meerdere keren worden geplakt door een bestaande map te selecteren en de menu-optie 'Plakken' of door met rechts op een bestaande map te klikken en te kiezen voor 'Plakken'. Bestaat er al een map met dezelfde naam in de bestaande map dan wordt de geplakte map automatisch hernoemd.

Map verplaatsen *
Een map wordt verplaatst door deze te verslepen in standaard-weergave of via de opties 'Knippen' en 'Plakken' op dezelfde wijze als bij het kopiëren en plakken van een map.

* Net als bij het verplaatsen of hernoemen van bestanden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat bestanden in de map vanuit een pagina zijn gelinkt!

Bestanden opschonen

Via de menu-optie 'Opschonen' kunnen niet gebruikte bestanden worden verwijderd. Van alle bestanden wordt bekeken of deze in de website worden gebruikt. Is dat niet het geval dan komt een bestand in aanmerking voor verwijdering. Een gebruiker kan vervolgens beslissen of dit bestand wel of niet verwijderd mag worden:

Niet gebruikte bestanden opschonen.

Voor het opschonen van bestanden is de rol 'Administrator' of 'Developer' vereist.

Beveiligde map

Bestanden kunnen worden afgeschermd voor anonieme bezoekers door deze in de /uploads/secured map te plaatsen. Bestanden in deze map kunnen alleen worden opgevraagd door geauthenticeerde bezoekers.

Overig

Een aantal mappen zijn alleen te beheren door gebruikers in de rol van 'Administrator' of 'Developer':

  • /uploads/images: In deze map worden afbeeldingen geplaatst welke bij het ontwerp van de website horen i.t.t. afbeeldingen voor de inhoud van de website, deze afbeeldingen worden meestal in de /uploads/afbeeldingen map geplaatst.
  • /uploads/fonts: In deze map worden CSS3 lettertypen geplaatst.
  • /uploads/script: In deze map worden javascript bestanden meestal geplaatst.
  • /uploads/data: Deze map wordt door een datamodule gebruikt om bestanden in te plaatsen.
  • /uploads/webshop: Deze map wordt door de webshop gebruikt om bestanden in te plaatsen.
  • /uploads/albums: Deze map wordt door de fotomodule gebruikt om bestanden in te plaatsen.
Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon