Lege regel (br)

Een lege regel element kan zowel via de document structuur als de site-editor worden toegevoegd en wordt gebruikt voor het creëren van afstand tussen elementen. Echter in de meeste gevallen kan hier beter de layout optie van een element voor worden gebruikt. Een lege regel kan ook worden gebruikt om afbeeldingen en losse links onder elkaar te zetten, deze elementen worden standaard naast elkaar gezet.

Lege regel toevoegen

Een lege regel wordt toegevoegd door op het plusje in het snelmenu te klikken en te kiezen voor 'Lege regel (br)', door met rechts op een bestaand element te klikken en te kiezen voor de optie 'Nieuw element > Lege regel (br)' of door het element 'Lege regel' vanuit de element verkenner op de pagina te slepen. Het lege regel element is geen container element.

Lege regel br toevoegen via het snelmenu.

De inhoud van het lege regel element kan niet worden bewerkt en op het lege regel element kan geen layout of vormgeving worden gezet.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon