CSS

Via het onderdeel 'CMS > CSS' worden de css stylesheets van een TweeGo website beheerd. Voor toegang tot de stylesheets is de rol 'Developer' vereist.

CSS stylesheet toevoegen/wijzigen

Met de knop 'Toevoegen' wordt een nieuwe stylesheet toegevoegd.
De onderstaande popup wordt getoond:

Css stylesheet online bewerken.

Naam
In het veld 'Naam' wordt de naam van de stylesheet ingevuld. Deze naam moet uniek over alle stylesheets heen zijn. De stylesheets worden op basis van de naam vanuit de root van de website geserveerd, bv. http://www.tweego.nl/style.css.

Media
In het veld 'Media' kan de waarde van het media attribuut van de stylesheet worden ingesteld.

Conditie
In het veld 'Conditie' kunnen conditionele comments worden opgenomen zodat een stylesheet bijvoorbeeld alleen door IE7 wordt gelezen. In dat geval moet in dit veld de volgende waarde worden ingevoerd:
<!--[if lte IE 7]>{0}<![endif]-->
De {0} parameter wordt automatisch vervangen door het <link> element van de stylesheet.

Te selecteren
Via de optie 'Te selecteren' kan worden ingesteld of een TweeGo gebruiker de mogelijkheid heeft deze stylesheet te selecteren bij het toevoegen van een nieuwe pagina. Wanneer deze optie uitstaat wordt de stylesheet standaard aan iedere pagina toegevoegd.

Sortering
Het veld 'Sortering' is een numeriek veld en wordt gebruikt om de volgorde van toevoeging van stylesheets aan een pagina te bepalen.

Inline css
Via de optie 'Inline css' kan worden ingesteld of een stylesheet via een <link> element of als <style> element aan een pagina wordt toegevoegd. Wanneer deze optie aanstaat wordt de inhoud van de stylesheet tussen <style> tags gerenderd, bv.
<style type="text/css">
*{margin:0}
</style>

Css
In het veld 'Css' wordt de inhoud van de stylesheet geplaatst.

Template css
In het veld 'Template css' kan een sjabloon stylesheet worden geplaatst welke door de Designer wordt gebruikt voor het renderen van een nieuwe stylesheet. Belangrijk om te weten is dat de inhoud van het 'Css' veld wordt overschreven tijdens het publiceren van de designer instellingen. Wanneer het 'Template css' veld met inhoud is gevuld moet een stukje maatwerk css aan zowel het 'Css' veld als het 'Template css' veld worden toegevoegd om te voorkomen dat dit wordt overschreven bij het publiceren van de designer instellingen. Maatwerk css kan dus beter als aparte stylesheet worden toegevoegd.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon