Community

Met de community module wordt het gebruikersbeheer van een website geregeld.

TweeGo maakt onderscheidt tussen bezoekers en gebruikers van de website. Gebruikers zijn personen die toegang hebben tot het beheer van de website, zij mogen inloggen in TweeGo. Bezoekers zijn personen die de website mogen bezoeken en eventueel in kunnen loggen voor toegang tot een afgeschermd deel van de website. Bezoekers kunnen nooit inloggen in TweeGo. Een TweeGo site kan door meerdere personen met verschillende bevoegdheden worden bewerkt. De eerste gebruiker van TweeGo is degene die de website heeft aangemaakt.

Toegang
De toegang tot het bewerken van de verschillende onderdelen van een TweeGo website of het bezoeken van een afgeschermd gedeelte van de website is hoofdzakelijk gebaseerd op rollen (RBAC, Role-based access control). Dit houdt in dat een gebruiker of geregistreerde bezoeker een rol heeft en op basis van deze rol toegang heeft tot de onderdelen in TweeGo(of gedeeltes van de website) waartoe deze rol toegang heeft.

Gebruikersrol

Er zijn 3 typen gebruikersrollen in TweeGo:

  1. Developer: Dit is de zogenaamde 'God-user', een persoon met deze rol heeft volledige toegang tot alle onderdelen van TweeGo, dus inclusief de onderdelen waar een Administrator en een Webmaster toegang tot hebben.
  2. Administrator: Een Administrator heeft toegang tot vrijwel alle onderdelen. Alleen de onderdelen welke te maken hebben met de technische inrichting van een website, zoals masterpagina's, css en andere onderdelen, zijn afgeschermd voor een Administrator. Administrators hebben automatisch toegang tot alle onderdelen waar Webmasters toegang tot hebben.
  3. Webmaster: Er kunnen meerdere Webmaster rollen zijn. Een Webmaster rol kan alleen door een Administrator worden aangemaakt en toegewezen. Aan elke Webmaster rol kunnen verschillende toegangsrechten worden verbonden. Zo kan er een Webmaster worden aangemaakt welke een bepaald gedeelte van de site mag bewerken, een andere Webmaster voor een ander gedeelte van de site en nog een andere Webmaster die alleen maar blogberichten mag toevoegen aan de website.

Gebruikersrol wijzigen

Degene die een website aanmaakt heeft automatisch een Webmaster rol. Deze rol kan door de gebruiker zelf via het abonnementbeheer van TweeGo worden gewijzigd. Na het wijzigen van de rol moet de gebruiker opnieuw inloggen om de nieuwe rol te activeren. Gebruikersrollen worden beheerd via het onderdeel 'Webmasters'.

Bezoekersrol

Pagina's kunnen worden afgeschermd voor anonieme bezoekers door het zetten van een (bezoekers)rol op de pagina. Alleen personen met deze rol kunnen de pagina oproepen. Bezoekersrollen kunnen door gebruikers in de rol van Administrator worden aangemaakt via het onderdeel 'Rollen'.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon