Rollen

Via het onderdeel 'Community > Rollen' worden de bezoekersrollen van een website beheerd. Een bezoekersrol wordt gebruikt om één of meerdere pagina's af te schermen voor anonieme bezoekers. Voor toegang tot dit onderdeel is de gebruikersrol 'Administrator' vereist.

Rollen toevoegen/wijzigen

Rollen beheren via de community module.

De knop 'Toevoegen' toont de onderstaande popup:

Rol toevoegen.

Voor het aanmaken van een rol hoeft alleen een naam te worden ingevuld. De rol kan vervolgens via het onderdeel 'Members' aan een bezoeker worden gekoppeld en via het paginabeheer op een pagina worden gezet.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon