Container (div)

Het container element kan uitsluitend via de document structuur worden toegevoegd en bewerkt en wordt gebruikt om andere elementen te groeperen. Elementen kunnen zo gezamenlijk van layout en vormgeving worden voorzien. Het container element wordt vaak gebruikt bij het aanmaken van templates.

Container toevoegen

Een container element wordt via de document structuur toegevoegd door met rechts op een bestaand element te klikken en te kiezen voor de optie 'Nieuw element > Geavanceerd > Container (div)'. Het container element is vanzelfsprekend een container element.

Html div tag toevoegen via het contextmenu.

Container bewerken

Een container element wordt bewerkt via een dubbelklik of via een rechtermuisklik en te kiezen voor de optie 'Wijzigen element'. Er verschijnt een editor waar uitsluitend layout en vormgeving kunnen worden gezet.

Html div tag bewerken via document outline.

Gebruik van container

Een container element wordt gebruikt om andere elementen te groeperen, deze kunnen via de document structuur aan het container element worden toegevoegd of in het container element worden gesleept:

Html div tag gevuld met andere elementen in document outline.

Vormgeving of layout op het container element geldt nu voor alle elementen in de container. Door bijvoorbeeld 50 pixels padding aan de linkerkant van de container toe te voegen verschuift de hele groep elementen 50 pixels naar rechts.

Op het container element kan zowel layout als vormgeving worden gezet.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon