Tekst (wysiwyg html editor)

Het tekst element is een zogenaamde wysiwyg(what you see is what you get) html editor waarmee 'rijke' teksten aan een pagina kunnen worden toegevoegd, d.w.z. teksten bestaande uit kopjes, alinea's, opsommingslijsten, links en tabellen waarbij delen van de teksten dikgedrukt, schuingedrukt, onderstreept, wisselend van kleur enz. kunnen worden gemaakt. Een tekst element kan zowel via de site-editor als de document structuur worden toegevoegd.

Tekst toevoegen

Een nieuw tekst element kan worden toegevoegd door op het plusje in het snelmenu te klikken en te kiezen voor 'Tekst', door met rechts op een bestaand element te klikken en te kiezen voor de optie 'Nieuw element > Tekst of door het element 'Tekst' vanuit de element verkenner op de pagina te slepen. Het tekst element is geen container element.

Html tekst toevoegen
 

Tekst bewerken

Tekst invoeren

Een tekst element wordt bewerkt via een dubbelklik, via het pennetje in het snelmenu of via een rechtermuisklik en de optie 'Wijzigen element'. De onderstaande editor verschijnt:

Kopjes en alinea's in de tekst editor.

Tekst bewerken met het tekst element werkt op dezelfde manier als bij andere tekstverwerkers, bv. Microsoft Word. Via 'Enter' wordt een nieuwe alinea gestart. Via 'Shift+Enter' ('Ctrl+Enter' op de Mac) wordt een nieuwe regel binnen een alinea toegevoegd.

Een kop wordt toegevoegd door de cursor in een alinea te zetten en via de uitklaplijst rechtsboven in de editor een Titel 1, 2, 3, 4, 5, of 6 te kiezen. De alinea verandert in een kop. Omgekeerd kan een kop ook weer terug in een alinea worden veranderd. Zoekmachine-technisch is het beter om maar één kop van het type 'Titel 1' te gebruiken op een pagina.

Volgorde van alinea's en titels wijzigen in de teksteditor.

Een kop of alinea kan naar boven of naar onder worden verplaatst door er met rechts op te klikken en te kiezen voor de optie 'Schuif omhoog' of 'Schuif omlaag'. Via hetzelfde menu kan een nieuwe kop, alinea, lijst of tabel worden toegevoegd, een kop worden gewijzigd in een alinea en omgekeerd, een kop, alinea, lijst of tabel worden verwijderd of worden gekopieerd.

Naast het handmatig invoeren van tekst kan deze ook vanuit een andere tekstverwerker, bv. Word, in de editor worden geplakt. Hiervoor moet de cursor in een alinea worden geplaatst waarna de toetscombinatie 'Ctrl+V' de tekst vanaf het klembord in de editor plakt. Omdat tekstverwerkers allerlei voor websites ongeldige opmaak code gebruiken voert TweeGo meteen daarna een schoningsactie uit om deze opmaak te verwijderen. Lees hier meer over in onze blog: tekst-plakken-vanuit-word-document.

Via het icoon kan worden geschakeld tussen volledig scherm en terug.

Lettertype wijzigen

Het lettertype van een titel of alinea wordt gewijzigd door een gedeelte van de tekst te selecteren en via de uitklaplijst linksboven in de editor een ander lettertype te selecteren. Het aangepaste lettertype kan weer worden verwijderd door de cursor in de aangepaste tekst te zetten en in de uitklaplijst de lege waarde te selecteren. In het geval het lettertype op heel de website moet worden aangepast is het verstandiger om dit via het onderdeel 'designer' te doen.

Het lettertype wijzigen van de inhoud van het tekst element.

Lettergrootte wijzigen

De lettergrootte van een titel of alinea wordt gewijzigd door een gedeelte van de tekst te selecteren en via de tweede uitklaplijst linksboven in de editor een andere lettergrootte te selecteren. De aangepaste lettergrootte kan weer worden verwijderd door de cursor in de aangepaste tekst te zetten en in de uitklaplijst de lege waarde te selecteren. In het geval de lettergrootte op heel de website moet worden aangepast is het verstandiger om dit via het onderdeel 'designer' te doen.

De lettergrootte wijzigen van de inhoud van het tekst element.

Tekstuitlijning wijzigen

De uitlijning van de tekst kan per alinea of kopje worden gewijzigd door de cursor in de tekst te zetten en op één van de Tekst uitlijning knoppen iconen te klikken. De uitlijning kan weer worden weggehaald of gewijzigd door nogmaals op één van de knoppen te klikken. In het geval de tekstuitlijning op heel de website moet worden aangepast is het verstandiger om dit via het onderdeel 'designer' te doen.

Tekst uitlijning wijzigen wysiwyg editor.

Teksteffecten toevoegen

Teksteffecten, zoals vetgedrukt, cursief, onderstrepen, doorhalen, kleur en achtergrondkleur worden toegevoegd door een deel van de tekst te selecteren en te klikken op één van de teksteffect-knoppen: Teksteffect knoppen. Een teksteffect kan weer worden weggehaald door de cursor in de tekst te zetten en nogmaals op de bijbehorende knop te klikken. In het geval een effect, bv. tekstkleur, op heel de website moet worden aangepast is het verstandiger om dit via het onderdeel 'designer' te doen.

Tekstkleur aanpassen.

Opsommingslijsten toevoegen

Opsommingslijsten worden gebruikt om gerelateerde informatie weer te geven, bv. een lijstje van links onder een kopje in de footer van de website. Een numerieke lijst wordt toegevoegd door de cursor in een alinea te plaatsen en op het Numerieke lijst icoon te klikken. Een ongeordende lijst kan op dezelfde manier worden toegevoegd via het Ongeordende lijst icoon. Via 'Enter' worden nieuwe lijst items toegevoegd. Via 'Shift+Enter' ('Ctrl+Enter' op de Mac) wordt een nieuwe regel binnen een lijst item aangemaakt. Een lijst item kan weer in een alinea worden omgezet door de cursor in een item te zetten en op het of icoon te klikken. Een genummerde lijst kan in een ongenummerde lijst worden veranderd door de cursor in de lijst te zetten en op het icoon te klikken. Op dezelfde manier kan een ongenummerde lijst naar een genummerde lijst worden veranderd. Via het en icoon kan een lijst item naar binnen of naar buiten worden geschoven. Opsommingslijsten kunnen worden vormgegeven(bv. het veranderen van de 'bullet') via het onderdeel 'designer'.

Een opsommingslijst

Wijzigingen ongedaan maken / opnieuw uitvoeren

Via de en iconen kunnen meerdere bewerkingen ongedaan worden gemaakt of opnieuw worden uitgevoerd.

Tekstlinks en afbeeldinglinks aanmaken

Via het icoon wordt een link aangemaakt. Dit kunnen zowel tekstlinks als afbeeldinglinks zijn. Een tekstlink wordt aangemaakt door een gedeelte van een tekst te selecteren en op dit icoon te klikken. Een afbeeldinglink wordt in Internet Explorer en FireFox aangemaakt door een afbeelding toegevoegd via het icoon aan te klikken en vervolgens op het link icoon te klikken. In andere browsers moet de afbeelding worden geselecteerd waarna een klik op het link icoon de link aanmaakt. Meer informatie over het configureren van links is te vinden in het onderdeel hyperlinks.

Door de cursor op een link te zetten en op het icoon te klikken wordt een link verwijderd. Een afbeeldinglink wordt in Internet Explorer en FireFox verwijderd door de afbeelding aan te klikken en op dit icoon te klikken. In andere browsers wordt een afbeeldinglink verwijderd door de afbeelding te selecteren en op dit icoon te klikken.

Hyperlink aanmaken via wysiwyg tekst editor.

Afbeeldingen plaatsen

Via het icoon wordt een afbeelding in de tekst geplaatst. Deze functionaliteit is het meest geschikt voor kleine afbeeldingen, bv. iconen. Grotere afbeeldingen kunnen beter via het afbeelding element worden toegevoegd. Een afbeelding wordt toegevoegd door de cursor in de tekst te plaatsen en op dit icoon te klikken. Via een popup kan een afbeelding worden geselecteerd of geüpload. Meer informatie over deze functionaliteit is te vinden in het onderdeel afbeelding. Een afbeelding wordt in Internet Explorer en FireFox verwijderd door deze aan te klikken en vervolgens op 'Backspace' of 'Delete' te toetsen. In andere browsers moet de afbeelding worden geselecteerd alvorens op 'BackSpace' of 'Delete' te toetsen.

Afbeelding in wysiwyg html editor plaatsen.

Html bewerken

Via het icoon kan de onderliggende html van de inhoud worden bekeken en gewijzigd. Bij het opslaan van het tekst element wordt deze html rigoureus opgeschoond, hierdoor is deze optie niet geschikt voor het toevoegen van ruwe html aan een pagina. Voor het toevoegen van ruwe html moet het html element of het mash-up element worden gebruikt.

Onderliggende html wysiwyg editor.

Tabel invoegen

Tabel invoegen in editor.

Via het icoon wordt een tabel toegevoegd. Hiervoor moet de cursor in een alinea of titel worden geplaatst waarna een klik op dit icoon de tabel onder de alinea of titel plaatst. De klik opent de volgende popup:

Tabel configuratie popup.

De velden 'Aantal rijen' en 'Aantal kolommen' spreken voor zich. Nadat een tabel is toegevoegd kan het aantal rijen en/of kolommen nog altijd worden aangepast. Via het vinkje 'Titelrij toevoegen' wordt bepaald of er een titelrij boven alle andere rijen moet worden toegevoegd. Deze rij is meestal anders vormgegeven dan de rest van de tabel rijen. Via het tabblad 'Toegankelijkheid' kunnen nog een aantal zoekmachine technische instellingen worden gedaan. Een klik op 'Opslaan' voegt de tabel aan de inhoud toe.

Tabel verwijderen uit wysiwyg editor.

Een tabel wordt verwijderd door de cursor in een cel te plaatsen, met rechts te klikken en te kiezen voor 'Verwijder > Tabel'. In Internet Explorer kan de tabel ook worden verwijderd door de rand van de tabel aan te klikken(de muiscursor verandert van vorm) en vervolgens op 'Backspace' of 'Delete' te toetsen. Een tabel kan in FireFox ook worden verwijderd door één voor één de rijen van de tabel te verwijderen. In andere browsers kan een tabel ook worden verwijderd door de tabel in zijn geheel te selecteren en op 'Backspace' of 'Delete' te toetsen.

Door de cursor in een tabelcel te plaatsen en op één van de  iconen te klikken kan respectievelijk:

  • een tabelrij boven de huidige rij worden ingevoegd.
  • een tabelrij onder de huidige rij worden ingevoegd.
  • een tabelrij worden verwijderd.
  • een kolom links van de huidige kolom worden ingevoegd.
  • een kolom rechts van de huidige kolom worden ingevoegd.
  • een kolom worden verwijderd.

De vormgeving van een tabel toegevoegd via het tekst element kan worden gewijzigd via het onderdeel 'designer'. Een tabel zoals deze op tweego.nl is vormgegeven:

 Kop 1Kop 2Kop 3Kop 4
 Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4
 Cel 5 Cel 6 Cel 7 Cel 8
 Cel 9 Cel 10 Cel 11 Cel 12

Op het tekst element kan zowel layout als vormgeving worden gezet.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon