Favicon

Via 'Algemeen > Favicon' kan een favicon worden ingesteld. Een favicon is de kleine afbeelding die verschijnt in het tabblad van de browser.

Favicon instellen via het onderdeel 'Favicon'.

Via het map icon achter het veld kan een bestand worden geselecteerd. Het bestand moet van het type .ico zijn. Een .ico bestand kan met diverse (online) tools worden gemaakt, bijvoorbeeld via http://www.favicon.cc. Maak het veld leeg indien er geen favicon moet worden getoond.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon