Platte tekst (-)

Een platte tekst element kan uitsluitend via de document structuur worden toegevoegd en wordt gebruikt voor het toevoegen van ruwe tekst zonder links of tekst-effecten. Dit element wordt vrijwel uitsluitend gebruikt bij het aanmaken van templates.

Platte tekst toevoegen

Een platte tekst element wordt via de document structuur toegevoegd door met rechts op een bestaand element te klikken en te kiezen voor de optie 'Nieuw element > Geavanceerd > Platte tekst'. Het platte tekst element is geen container element.

Platte tekst toevoegen via het snelmenu.

Platte tekst bewerken

Een platte tekst element wordt bewerkt via een dubbelklik of via een rechtermuisklik en de optie 'Wijzigen element'. Er verschijnt een tekstveld waarin de waarde wordt ingevoerd. Via de enter-toets kan een nieuwe regel binnen de tekst worden toegevoegd.

Platte tekst element wijzigen.

Op het platte tekst element kan uitsluitend layout worden gezet.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon