Robots.txt

Via 'Algemeen > Robots' kan de inhoud van een robots.txt bestand worden ingesteld. Het robots.txt bestand wordt in de root van de website gezet.

Robots.txt instellen
Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon