Document structuur

Een document kan op twee manieren worden bewerkt, via de site-editor of via de document structuur. De document structuur is een grafische voorstelling van de (html)structuur van een document. Omdat de opbouw van html hiërarchisch is wordt het document in de document structuur als een boom van elementen gepresenteerd.

De structuur van een html document.

Document structuur openen

Document structuur openen.

De document structuur wordt in de site-editor geopend via een klik op het document icoon en de optie 'Structuur'. Daarnaast kan de document structuur ook via het onderdeel 'CMS > Documenten' worden geopend.

Elementen wijzigen

Html element wijzigen via document structuur.

De inhoud van het document wordt gewijzigd via een dubbelklik op de elementen in het document of via een rechtermuisklik en de optie 'Wijzigen element'.

Elementen toevoegen

Html elementen toevoegen in document structuur.

Nieuwe elementen worden aan het document toegevoegd via een rechtermuisklik op het document en de optie 'Nieuw element'. Het nieuwe element verschijnt onderin het document:

Html afbeelding element toegevoegd in document structuur.

Op dezelfde manier kunnen nieuwe elementen ook na een bestaand element worden toegevoegd:

Tekst na afbeelding toevoegen.

Is het bestaande element een container-element dan wordt het element in het bestaande element toegevoegd:

Tekst in container.

Een aantal elementen kan alleen via de document structuur worden toegevoegd, deze zijn beschikbaar via de optie 'Geavanceerd' in het rechtermuisklik-menu:

Geavanceerde html elementen.

Elementen verplaatsen

Html element verslepen document structuur.

De volgorde van elementen kan worden gewijzigd door deze te verslepen. Ook kunnen elementen in en uit container elementen worden gesleept:

Html element uit container slepen.

Elementen verwijderen

Html element verwijderen via structuur.

Elementen worden verwijderd door met rechts op een element te klikken en te kiezen voor 'Verwijderen element'. Ook kan een element worden verwijderd via de 'Delete' toets. Elementen in een container element worden mee verwijderd wanneer het container element wordt verwijderd.

Elementen kopiëren & plakken

Html element kopiëren

Elementen worden gekopiëerd door met rechts op een element te klikken en te kiezen voor de optie 'Kopiëren element'. Daarna kan het element meerdere keren worden geplakt door met rechts op het document of een bestaand element te klikken en te kiezen voor de optie 'Plakken element':

Html element plakken in document structuur.

Het element wordt inclusief inhoud en eventueel aangebrachte layout & vormgeving geplakt na het bestaande element of in het bestaande element wanneer dit een container element is:

Geplakt html element in document structuur.

Layout & Vormgeving

Zichtbaarheid layout en vormgeving in document structuur.

Wanneer er layout of vormgeving op een element is gezet is dit zichtbaar in de document structuur.

Wijzigingen ongedaan maken

Wijzigingen ongedaan maken.

Via de iconen rechts bovenin kan een wijziging, bijvoorbeeld het toevoegen van een nieuw element, ongedaan worden gemaakt of opnieuw worden uitgevoerd.

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon