Site-editor

De inhoud van een TweeGo website kan worden bewerkt via de site-editor. De site-editor wordt geopend via 'Algemeen > Site'. De site-editor is een echte 'WYSIWYG' (What You See Is What You Get) editor. Een webpagina wordt gewijzigd zoals deze er daadwerkelijk uitziet.

Webpagina geopend in de site-editor.

De inhoud van een pagina kan worden aangepast door het toevoegen, wijzigen, verwijderen, verplaatsen en kopiëren van elementen. Elementen zijn gemarkeerd met een Een pagina is opgedeeld in een aantal regio's, zoals bijvoorbeeld de header, het menu, de content, een zijkolom en de footer. De bewerkingen op een pagina worden per regio in een document opgeslagen. Documenten zijn gemarkeerd met een of een icoon.

Navigatie

De knop aan de bovenzijde van het scherm opent de menubalk waarmee naar de verschillende modules kan worden genavigeerd:

Menubalk in site-editor.

Paginaverkenner

De knop aan de linkerzijde van het scherm opent de pagina verkenner waarmee pagina's kunnen worden geopend, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, verplaatst en gekopiëerd:

Pagina verkenner in de site-editor.

Element verkenner

De knop aan de rechterzijde van het scherm opent de element verkenner waarmee diverse elementen aan een pagina kunnen worden toegevoegd:

Element verkenner
Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon