Tutorial

(moeilijkheidsgraad: ontwikkelaar)

CSS stylesheet toevoegen

CSS stylesheets kunnen eenvoudig worden toegevoegd en online gewijzigd. Stylesheets kunnen voor de hele website of alleen voor een specifieke pagina worden toegevoegd. Om een stylesheet toe te voegen moet u uw gebruikersrechten aanpassen naar "developer".

Doorloop de volgende stappen voor het toevoegen van een "sitewide" stylesheet:

1. Upgrade uw gebruikersrechten naar "developer":

Tutorial gebruikersrechten aanpassen.

2. Navigeer naar "CMS > CSS":

Het onderdeel css van het cms.

3. Klik op "Toevoegen" om een nieuwe stylesheet toe te voegen:

CSS stylesheet toevoegen via toevoegen knop.

4. CSS stylesheet invullen.

Geef de stylesheet een naam en vul het veld "Css" met de inhoud van de stylesheet. Via het veld "Sortering" wordt de volgorde waarin stylesheets aan de pagina worden toegevoegd bepaald. De overige opties worden in de WIKI belicht:

CSS stylesheet invullen.

Doorloop de volgende stappen voor het toevoegen van een pagina specifieke stylesheet:

1. Voeg een stylesheet toe en zet de optie "Te selecteren" aan.

2. Klik met rechts op een pagina in de paginaverkenner en kies "Wijzigen":

CSS stylesheet wijzigen.

3. Selecteer de stylesheet in het eerste tabblad:

Selecteer de naam van de stylesheet om uitsluitend deze stylesheet voor de pagina in te stellen. Selecteer "Standaard & naam van de stylesheet" om alle niet-selecteerbare stylesheets en deze stylesheet voor de pagina in te stellen.

Css stylesheet voor een pagina selecteren.

Laat een reactie achter

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon