Tutorial

(moeilijkheidsgraad: gemiddeld)

Documenten, introductie

Pagina's in een TweeGo website zijn, afhankelijk van het pagina-ontwerp, opgedeeld in een aantal regio's die u kunt bewerken. In deze regio's kunnen koppen, alinea's, afbeeldingen, links enz. worden geplaatst. Zo is onderstaande pagina bijvoorbeeld opgedeeld in:

  1. Een header regio: hierin staat het logo, de bedrijfsnaam en de slogan.
  2. Een menu regio: hierin staat het menu van de website.
  3. Een foto regio: hierin staat de grote foto.
  4. Een content regio: hierin staat de hoofdtekst van de pagina.
  5. Een zijkolom regio: hierin staan de contactgegevens en een nieuwsbericht.
  6. Een footer regio: hierin staat de bedrijfsnaam en de links naar een disclaimer en contact pagina.

De bewerkingen op een pagina worden per regio in een apart document opgeslagen. Bovenstaande pagina bevat dus 6 documenten. Deze documenten worden beheerd via het onderdeel 'Cms > Documenten'. De verschillende documenten op een pagina herkent u aan de rode  en blauwe  icoontjes.

Bij het aanmaken van een nieuwe pagina wordt voor elke regio in deze pagina automatisch een document aangemaakt waarin de bewerkingen op deze regio worden opgeslagen. In plaats van een nieuw document kunt u er ook voor kiezen een ander document in een regio te plaatsen, bijvoorbeeld een document dat u al eens eerder heeft aangemaakt of een document dat op een andere pagina in uw website staat. Hoe dit in zijn werk gaat wordt in een aparte tutorial uitgelegd.

Standaard documenten

Voor een aantal regio's is een standaard document ingesteld, deze herkent u aan de blauwe  icoontjes. Bij het aanmaken van een nieuwe pagina is de optie 'Standaard document' voor deze regio's standaard geselecteerd. In alle pagina's met deze optie wordt dan hetzelfde document voor deze regio gebruikt. In onderstaande pagina is voor de header, het menu, de foto, de zijkolom en de footer een standaard document ingesteld:

Op deze manier hoeft u alleen een nieuwe hoofdtekst op de pagina te plaatsen. Een bijkomend voordeel is dat een wijziging in bijvoorbeeld de header, u vervangt bijvoorbeeld het logo, meteen op alle pagina's in de website wordt doorgevoerd:

Laat een reactie achter

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon