Nieuws

PlanIt Works B.V.

27 mei 2013

PlanIt Works, het bedrijf achter TweeGo, is van bedrijfsvorm veranderd. PlanIt Works Vof is overgegaan in PlanIt Works B.V. De belangrijkste implicatie voor u is dat het rekeningnummer van PlanIt Works is gewijzigd. Voor het uitvoeren van een betaling moeten voortaan de volgende gegevens worden gebruikt:

Bank:
Plaats:
Ten name van:
Rekeningnummer:
IBAN:
BIC:

ABN AMRO
Zundert
PlanIt Works B.V.
49.29.24.872
NL65ABNA0492924872
ABNANL2A

Twitter icon YouTube icon Facebook icon LinkedIn icon RSS icon